Načítání

Našimi projekty
měníme trh.

Zkoušíme
nové věci
a chceme je
dělat jinak.

O nás

Naše služby

Pracujeme s daty a rozumíme jim

Vyvíjíme aplikace a poskytujeme služby používané především ve farmaceutickém průmyslu a zdravotnictví v České republice a na Slovensku . Máme dlouholeté zkušenosti s prací s daty, vývojem aplikací, softwaru a marketingových služeb. Naší ambicí je poskytovat služby klientům, kteří hledají nové a inovativní řešení vedoucí k zefektivňování práce a zvyšování výnosů.

CRM systém a transferové objednávky

Vyvíjíme offline i online aplikace pro managment práce s klienty (lékaři a lékárnami), transferových objednávek, vzdělávacích aktivit či evidenci nepeněžních plnění. Cílem aplikací a CRM systémů je efektivní práce ve farmaceutickém segmentu. Máme řešení pro platformy Windows, OS X, iOS a Android.

CRM Tanzanit

CRM (Customer Relationship Management) umožňuje obchodním zástupcům efektivní management jejich zákazníků – lékařů a lékáren. Začíná u správného nastavení cílové skupiny zákazníků, plánu aktivit, evidence uskutečněných aktivit, e-detailing a další e-podpora aktivit u zákazníků, a v neposlední řadě jednoduché vyhodnocení úspěšnosti aktivit.

Je postavený na nejnovějších technologiích a umožňuje flexibilní integraci údajů. Je možné ho přizpůsobit konkrétním požadavkům klienta. Jako jeden z mála CRM systémů je připojený na validační centrum – operátory call centra. Takto je databáze lékařů a institucí pravidelně aktualizována a telefonicky prověřována. CRM je vytvořeno pro specifika českého a slovenského trhu. V rámci CRM využíváme e-datiling, GPS Tracking, nabízíme možnost pořizování fotodokumentace z návštěvy a evidenci dalších důležitých údajů z návštěvy.

Dostupné pro platformy: PC, iPad, Android

Transferové objednávky

Aplikace slouží k realizování transferové objednávky přímo v lékárně a její zaslání jednomu ze zvolených distributorů. Stav vyřizování objednávky je možno sledovat přímo v aplikaci. Uživatel má možnost sledovat stavy skladů jako i dostupnost vybraného zboží u distributorů. Aplikace umožňuje nastavení vlastních kampaní, evidenci podmínek pro různé řetězce, lékárny, jako i mnoho dalších funkcí.

Dostupné pro platformy: PC, iPad, Android

Prodeje do lékáren

Zpracování distributorských hlášení

 • Monitoring skladových zásob v distribuci – týdně
 • Prodeje do lékáren:
  • Týdenní zpracování– do 24 hodin (od přijetí posledního hlášení)
  • Měsíční zpracování – do 48 hodin
  • Denní data – pouze pro veterinární trh
  • Kvalitní telefonicky ověřovaná databáze lékáren
  • Výstupní formáty:
   • MS Excel – kontingenční tabulky, grafy, mapy
   • Prodeje na web (pro snadnou dostupnost terénu v tabletech)
   • CRM Tanzanit

Zpracování prodejních dat:

 • Speciální nastavení výstupů dle potřeb klienta
 • Zasílání souboru na míru pro každého uživatele (reprezentanta, AM, BUM, …)
 • Prodejní plány a jejich průběžné plnění – podklady pro výpočet bonusů
 • Zahrnutí speciálních cen po lékárnách, množstevních bonusů
 • Výpočet profitability po lékárnách, Price and Volume Variance…
 • Odečty paralelního obchodu
Absolutní kontrola nad slevami
Jasná definice nastavení - zákaznická čísla a SÚKL kódy
Hlídání nižší schválené ceny (floor price)
Emailové připomínky uživatelům
Reporting
Úspora času Field Force i Custom Service
Audit bez problémů

Podpora prodejních týmů

Zajištění obchodního týmu

Zajistíme pro vás kompletní pronájem obchodních zástupců, nebo jen vybrané položky:

 • nábor
 • pracovní smlouva
 • pomůcky (auto, telefon, počítač, tablet)
 • potřebná školení
 • certifikace reprezentanta dle AIFP/ČAFF
 • docházka, stravné, vyúčtování

Reporting a intranetové aplikace

Zpracování prodejních hlášení, ad hoc reporty, monitoring skladových zásob a datové analýzy

Zpracováváme data, která naši klienti používají při svojí každodenní práci a pomáhají jim při rozhodování, analýzách, nastavování prodejních strategií a rozvoji svého byznysu.

E-pharmacies

Prodejní hlášení zpracováváme v týdenních nebo měsíčních cyklech podle požadavků klienta. Prodejní hlášení jsou zpracovaná a odeslaná klientovi v konsolidované formě do 48 hodin od doručení posledního prodejního hlášení.

Monitoring skladových zásob

Pravidelné zpracování skladových hlášení v týdenním nebo měsíčním cyklu ve formě přehledných reportů. Možnost nastavení a sledování hraničních stavů zásob.

Special Price Tool

Aplikace pro nastavování individuálních cen pro jednotlivé zákazníky. Absolutní kontrola nad slevami.

Příprava žádosti o speciální cenu, kontrola její správnosti, jasná definice nastavení – zákaznická čísla a SÚKL kódy, schvalovací proces, zajištění komunikace cen distributorům, detailní evidence všech podrobností speciálních cen (= audit bez problémů), hlídání konfliktů, kontrola výše dobropisů od distributorů

Ad hoc reporty a datové analýzy

Individuální reporty podle požadavků klienta vytvářené z IMS údajů, SAPu nebo jiných externích zdrojů, včetně možnosti automatizovaného zpracování („na jeden klik“). Spojíme informace o lékařích do jedné databáze.

Ad-Hoc reporty a aplikace

 • národní SÚKL data dle hlášení DIS-13
 • plánovací tabulky
 • teritoriální analýza a plánování teritorií
 • Business Finance reporting
 • Management reporting
 • Hospital KAM Business Case Tool – simulace bonusových schémat a vyhodnocení rentability
 • aplikace na detekci paralelních obchodů na úrovni lékárny/balení
 • implementace Tableau, DevExpress, OLAP kostky pro rychlou analýzu velkého množství dat

Intranetové aplikace: Modulární systém dle požadavků klienta

 • Contract management
 • správa kongresů
 • nástroj na správu interních klientů
  • CV, KOL, targeting apod.
 • sběr ePermission – GDPR souhlasy
 • hlášení na SÚKL
 • Advisory Board management

Call centrum a marketingová podpora

Zajistíme pro vás telemarketing a služby telefonických obchodních zástupců s vlastní databází lékařů a zdravotnických zařízení. Máme dlouholeté zkušenosti a praxi v oblasti farmaceutického sektoru, které zaručují kvalitu a kompletnost získání informací a odevzdání zprávy.

Naše call centrum komunikuje zadané zprávy vybrané skupině zdravotnických pracovníků.

Telemarketing

 V rámci práce našeho call centra a údajů, které dále zpracováváme, vám připravíme marketingovou zprávu podle dohodnutého vzoru. Koncová zpráva je precizně vyhotovena a doručena rychle a kvalitně. Součástí služby je i výběr skupiny specialistů z naší validované databáze.

Telefonický lékárenský reprezentant

Oslovujeme netargetované lékárny, které reprezentanti nenavštěvují, nebo je navštěvují zřídka. Náš operátor realizuje prodej (transferovou objednávku) dohodnutých produktů a eviduje i zpětnou vazbu. Tu je možné používat pro přípravu marketingových strategií do budoucna.

E-Shop pro lékárny

Možnost objednávání zboží pro lékárny za akční ceny.

Dostupnost zboží v kampaních i pro lékárny, které nejsou aktivně navštěvovány reprezentanty

Databáze lékařů a zdravotnických zařízení

Disponujeme kvalitní a rozsáhlou databází lékařů a zdravotnických pracovníků v České republice i na Slovensku . Tuto databázi naši operátoři call centra pravidelně ověřují aktualizují.  S našimi operátory můžete realizovat nejen telefonický prodej, rychlé odevzdání zprávy vybraným specialistům, ale i průzkum trhu na telefonu anebo tzv. „recall test“.

Program „Safe Channel“

Cílem tohoto programu je zajistit zboží, které je v běžné distribuční síti pro lékárny z různých důvodů obtížně dostupné.

Program „Emergency Channel“

Průzkumy trhu, direct mailing a produkty pro kontinuální vzdělávání na webu

Nabízíme služby a produkty na podporu prodeje, které sestavujeme v konceptu vícekanálové komunikace s koncovým zákazníkem a s použitím moderních informačních technologií.

Používáme tyto nástroje, případně jejich kombinace:

Průzkum trhu

Klademe důraz na:

 • kvalitní sběr dat
 • přesné statistické vyhodnocení
 • srozumitelnost v interpretaci výsledků a doporučení
 • marketingové konzultace pro komplexní řešení projektu klienta

Poskytujeme komplexní nabídku služeb marketingového výzkumu od návrhu projektu, ve kterém zohledňujeme potřeby klienta až po samotnou realizaci průzkumu.

Direct mailing
 • Oslovíme vybrané cílové skupiny pomocí adresných zásilek.
 • K oslovení používáme vlastní databázi lékařů a zdravotnických pracovníků.
 • Zajistíme také tisk, obálkování a podání zásilky na poště.
 • Naše databáze je denně validovaná již od roku 2008.
 • Díky kvalitní databázi máme vysokou úspěšnost doručení zásilek.
 • Návratnost zásilek je maximálně do 2 %.

Kontakt

KaratNet s.r.o.

Kontaktní a fakturační adresa:
Sluneční náměstí 2583/11, 158 00 Praha 5

IČO: 01718321
DIČ: CZ01718321

Telefon
+420 731 532 567

E-mail
info@karatnet.cz

Datová schránka
upk5xs

Obraťte se na nás, rádi Vám pomůžeme.

Pokud Vás naše nabídka zaujala nebo se chcete dozvědět víc, neváhejte nás kontaktovat prostřednictvím tohoto formuláře, e-mailem, telefonicky, nebo požádejte o osobní schůzku.

*Údaje označené hvězdičkou jsou povinné.
 Odesláním zprávy souhlasíte s podmínkami zpracování osobních údajů. Více informací